Samisk kulturcentrum i Lujávr invigs i juni

Med hjälp av norska och svenska pengar så håller samerna i Lujávr på Kola-halvön att bygga upp ett nytt kulturcentrum. Just nu pågår restaureringen av det så kallade Tjum-huset i Lujávr.
Tjum-huset ligger mitt i det lilla samhället Lujávr - Lovozero, 20 mil sydost om Murmansk. Här bor de flesta av Kola-halvöns knappt 2000 samer och vi besöker Tjum-huset mitt under reparationsarbetet där den lokala byggdirektören visar oss runt i lokalerna. Huset ska invigas i juni och det är bråda dagar för hantverkarna. - Det ingår i Samerådets stadgar att stärka samhörigheten för samerna som ett folk i fyra länder. Det här är precis lika viktigt som Gaaltije är för sydsamerna. Jag hoppas att man kan förbättra utbytet mellan Gaaltije och Tjum-centret, säger Stefan Mikaelsson, Samerådets representant i styrgruppen för projektet. Barentssamarbete Det här är ett projekt som blivit verklighet tack vare Barents-samarbetet mellan regeringarna i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Idén till Tjum-huset väcktes första gången för tio år sedan men har stupat flera gånger i brist på pengar - men förra året löste sig finansieringen efter att samerådet fick loss pengar från både norska och svenska regeringen. - Det behövs kulturella ljus i det mörker som omger urfolken, säger Stefan Mikaelsson. Sameföreningar och sameradion hyresgäster Huset ska i första hand användas av de två samiska organisationerna Kola sameförening och organisationen Oosmo - men även Kola sámi radio som ska börja med sina sändningar till hösten kommer att bli en av hyresgästerna. Alexander Kobelev är ordförande för den samiska organisationen Oosmo och han säger att Tjum-huset ska bli en kunskapskälla för den samiska kulturen, språket och traditionella samiska kunskaper.