Uppsving för jojken på Kolahalvön

Jojken har fått ett lyft på Kola-halvön de senaste åren. Detta märks i Sámi grand prix i Kautokeino uner påsken, som haft deltagare från rysk sida flera år i rad. I år ställer systarna Anfissa Agueva och Domna Klomjak upp i jojkklassen.
Den sociala situationen för människorna på Kola-halvön är på sina håll eländig med hög arbetslöshet, alkoholism och dålig bostandsstandard - och det är har drabbat samerna hårdare än den överiga befolkningen. Men den samiska kulturen på Kola-halvön har ändå fått ett lyft efter perestrojkan - före 1988 var de ryska samerna inte ens medvetna om sina bröder och systrar utanför dem ryska gränserna. Vinterfestivalen Samisk sång och dans är ett exempel på hur den samiska kulturen har rest på sig - men även slöjden och viss mån också det kildinsamiska språket har fått ett lyft. På den årliga Vinterfestivalen i samernas huvudstad Lujávr på Kolahalvön märker man det tydligt. Ett nytt samisk kulturcentrum håller på att byggas och till hösten startar radiosändningar på kildinsamiska.
Jörgen Heikki, SR Sámi Radio