Samisk tolkutbildning i Umeå

En ettårig tolkutbildning i nordsamiska kommer att genomföras i Umeå till hösten. Målet är att studenterna efter utbildningen ska kunna bli statligt auktoriserade tolkar.
I utbildningen ingår ordkunskap om ord som rör juridik och alla andra företeelser i samhället. Man lär sig orden och hur de används både på samiska och svenska, förklarar Mikael Svonni som är ansvarig för utbildningen på Umeå universitet. Enligt Mikael Svonni handlar tolkning inte bara om att översätta ord från ett språk till ett annat. Det krävs också en viss teknik för att till exempel bryta av meningar korrekt och få den som pratar att göra uppehåll. För tolkar finns dessutom etiska regler som bland annat innebär tystnadsplikt om tolkningsuppdragen. Fallenhet för tolkning Förutom goda språkkunskaper så krävs det också en viss fallenhet för att tolka. Alla passar inte som tolkkar och därför genomgår sökandena ett särskilt prov före den slutliga antagningen. Då undersöks också kunskaperna i nordsamiska och svenska, säger Mikael Svonni. Efter genomgången utbildning kan studenterna också få statlig auktorisation som tolkar. Kraven höga Eftersom det är en universitetsutbildning så är kraven förhållandevis höga. Dels krävs behörighet för högskolestudier och dels krävs mycket goda kunskaper i nordsamiska och svenska. Enligt Svonni måste eleverna kunna båda språken flytande för att bli antagna. När och om det också kommer att anordnas tolkutbildning på lule- och sydsamiska är oklart.
Ola Pittsa, SR Sámi Radio