Samiska kulturarvet i Västerbotten ska lyftas fram

Nu ska det samiska kulturarvet i Västerbottens län lyftas fram och få en starkare position. Under en och halv månads tid kommer samtliga sameföreningar och samebyar besökas av Katarina Sevä.
Enligt Katarina Sevä är det första gången ett liknande projekt genomförs. - Mig veterligen har man aldrig gjort en sådan här sammanställning förut. I Västerbotten har det saknats en koppling mellan sameföreningarna och kulturmiljövården. Därför har en arbetsgrupp för samiska frågor bildats vid länsmuséet, säger Katarina Sevä. Vad ska du göra konkret? - Jag ska åka runt och höra vilka dokumentations- och bevarandeinstatser som är gjorda. Jag ska också höra vad de tycker att man bör göra i kulturmiljööarbetet, säger Katarina Sevä. Det är Västerbottens museum, Skogsmuséet i Lycksele och SSR som vill dels stärka samarbetet mellan sameföreningarna, byarna och kulturmiljövården i länet. Men man vill också att sameföreningarna och samebyarna ska få samma starka ställning inom kulturmiljövården som t ex hembygdsrörelsen har i länet. Öka engagemanget Projektets syfte är också att genom dokumentationen av kunskaperna och erfarenhetsutbytet öka medvetandet och engagemanget hos samebyarna och föreningarna för det samiska kulturarvet. Katarina Seväs arbete ska sammanställas i en rapport som sedan ska användas som utgångspunkt för fortsatt samarbete mellan den regionala kulturmiljövården samt sameföreningarna och samebyarna.