Samisk språkcenter i Lavangen

Nu finns möjligheten för barn och ungdomar att prata samiska även utanför skoltid. I Spansdalen i Lavangen finns nu ett samiskt språkcenter. Lars Joar Halonen är initiativtagare och projektledare och han tror att det kommer att vara till stor hjälp vid upplärning av samiska i Lavangen
- Tidigare fanns det inget annat ställe än skolan där barn och undomar fick praktisera språket i Lavangen och det är nästan omöjligt att lära ut ett språk som bara hörs och pratas på skolan, säger Lars Joar Halonen Det finns något åt alla I Spansdalen har man nu hyrt lokaler dit ungdomarna kan komma och använda samiska 2 gånger i veckan.Dit kan barn och ungdomar komma och använda samiska på alla olika nivåer, även om barnen inte kan ett ord samiska ska det finnas aktiviteter som passar för dem också.Två anställda ska finnas på plats och vägleda barnen och man ska praktiskt använda språket genom tillexempel spel. Dom har sökt pengar från sametinget fylket och staten men hittills är det bara staten och vardobaiki i Skånland som stödjer projektet som är på försök fram till jul.