Beslutade om utbildning trots nej från styrelsen

Det råder stor förvirring på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk när det gäller utbildningen av certifierade Laponia-guider. Skolstyrelsen har sagt enhälligt nej till utbildningen - men ordföranden har agerat på egen hand för att skolan ska få uppdraget.
En enhällig skolstyrelse har sagt nej till att Samernas utbildningscentrum ska hålla i den del av utbildningen som rör den samiska kulturen och rennäringen, en kursvecka som startar i dag måndag. Utbildningen har ju fått mycket häftig kritik från samebyarna i området som kräver att utbildningen läggs ner och att Samernas utbildningscentrum inte befattar sig med utbildningen. Agerat själv Men trots beslutet i styrelsen så har ordföranden Kerstin Kemlén agerat själv för att skolan ska få uppdraget från Laponia-projektet. I rektorns frånvaro har Kemlén gått in i personalen ställe och i skolans namn lämnat en offert på utbildningen till Laponia-projektet och kontaktat utomstående lärare. Det här har väckt upprörda känslor både bland personalen och bland övriga styrelseledamöter och styrelsen ska samlas för ett möte idag.