Rektorn beklagar ordförandes avhopp

Rektorn för Samernas utbildningscentrum, Henrik Michael Kuhmunen tycker att det är olyckligt för elevernas del att situationen kring utbildningen av Laponiaguiderna blivit lite märklig. Och han beklagar att styrelseordförande Kerstin Kemlén hoppat av sitt uppdrag.
Rektorn för Samernas utbildningscentrum, Henrik Michael Kuhmunen säger att det vad styrelsen beslutar följer skolan. Och i frågan om Laponiautbildningen fanns det ett beslut sedan tidigare att skolan inte skulle medverka i utbildningen av Laponiaguiderna. - Därför har situationen blivit lite märklig. Och det är inte heller bra för dom elever som går den här utbildningen, säger Henrik Michael Kuhmunen. Kan det här skada Samernas utbildningscentrums anseende? - Ja, det är väl klart att situationen är lite olycklig när det har blivit så här nära inpå starten av utbildningen. Och att det har gått politik i den här Laponiaguideutbildningen. Och det var ju därför också som det lyftes upp till en fråga för styrelsen. Vi kunde ha svarat dom tidigare om vi skulle vara med eller inte, säger Kuhmunen. Men han anser det vara viktigt att man följer formalia i organisationen när det gäller styrelsebeslut. Men han beklagar händelseutvecklingen att Kerstin Kemlén valt att lämna sitt uppdrag som ordförande för styrelsen.