Inget förtroende för samernas utbildningscentrum

Koordinatorn för Laponiaprojektet, Jane Axelsson har inget förtroende för Samernas utbildningscentrum efter att styrelsen beslutat att inte ställa upp i utbildningen av Laponiaguider
Guideutbildningen är en del av Laponiaprojektet där staten tillsammans med Gällivare och Jokkmokks kommuner satsat nio miljoner kronor för att utveckla turismen i området. Hård kritik från samebyarna Kritiken har varit hård från samebyarna inom Laponiaområdet. Dom anser att förvaltningsplanen måste vara klar innan en guideutbildning startar dessutom tycker dom att dom inte fått det inflytande dom velat ha i framtagandet av förvaltningsplanen för Laponiaområdet. Samebyarna har inte fått påverka Samebyarna har också uppvaktat Samernas Utbildningscentrum och bett dom att inte befatta sig med utbildningen av guiderna för att samebyarna inte fått medverka vid utformningen av utbildningen trots att guidernas främsta uppgift är att presentera samisk kultur och mark. Och det hörsammades av majoriteten i styrelsen som sa nej till utbildningen av guiderna. Jane Axelsson förstår inte kritiken Jane Axelsson koordinator för utbildningen har ingen förståelse för samebyarnas agerande då man från början hade en affärsuppgörelse om att Samernas Utbildningscentrum skulle genomföra det samiska utbildningsblocket. - Det har även funnits möjlighet att påverka utbildningen då man har haft Per-Mikael Utsi som representant i projektgruppen men han har uteblivit från de två senaste mötena, säger Jane Axelsson Ingen chans att påverka Per-Mikael Utsi har en helt annan bild av projektgruppens möten och hanteringen av guideutbildningen och har inte deltagit på mötena då man från samebyarnas håll anser att projektgruppen inte har någon funktion att den är helt maktlös. -Detta visar sig då man ser på hur urbildningen behandlas, den har aldrig behandlats i den gruppen och man anser att samebyarna därför inte haft någon chans att ens veta något om den, säger Per-Mikael Utsi Man har deltagit vid första mötet då man lade fram hur man tyckte utbildningen skulle läggas upp men inte fått gehör för detta. Projektet leds av en annan grupp Projektgruppen består av 9 ledamöter varav 1 samisk representant. Och Jane Axelsson är övertygad om att bara Per Mikael Utsi hade kommit på mötena så hade han haft stora möjligheter att påverka frågorna inom Laponiaprojektet. Hon säger att man har lika stora möjligheter att påverka som alla andra ledamöter. - Projektet leds av en helt annan grupp så man kan gå föbi samebyarna hur lätt som helst, säger Per-Mikael Utsi