Länsstyrelsen försvarar medlemsskap

Medlemsaffären i Handölsdalen är okey enligt lagen. Det är beskedet från länstyrelsen i Jämtland som anser att den person som har jobbat som dräng och som köpt renar i samebyn, numera är medlem i Handölsdalen.
Bengt Ekendahl är chef för rennäringsenheten för länstyrelsen i Jämtland - Enligt vår tolkning är han medlem. Vilken paragraf använder ni då? - Det är 11 § där det står om medlemskap, säger Bengt Ekendahl. § 11 i rennäringslagen säger att medlem i samebyn är. Inte ska bli eller inte kan bli, utan man är. Och det betyder att man är om man uppfyller tre krav. - Vi tolkar att han är son till en f d renägare som har avlidit. Även om han är adopterad så är han jämställd som vilken son eller dotter som helst, vill säga, säger Ekendahl. Han är hemmavarande barn? - Nej, det tror jag inte. Är det inte så det står i lagen? - Ja, det finns ju olika passusar i lagen. Man behöver inte vara hemmavarande barn för att få vara medlem. Nej, men för att automatiskt få medlemskap i egenskap av barn - Nej, säger Bengt Ekendahl. Ett krav i rennäringslagen är hemmahavarande barn till medlem. Men ett annat kriterium för vem som är medlem är att man är same som deltar i renskötseln i byn. Mannen i fråga har varit dräng en kort tid uppger man från samebyhåll. Enligt Bengt Ekendahl så tolkar dom att han är same och har varit delaktig i renskötseln. Men har människan i fråga, ansökt om medlemskap hos byn? - Nja, det vet jag inte. Men det behöver han väl inte göra om han anser att han är medlem. Han är automatiskt medlem, menar du? - Jaa, inte vet jag. Men så är ju tolkningen, säger Bengt Ekendahl.