Nya arkeologiska fynd påverkar inte renbetesmålet

Trots arkeologiska fynd ända från 800-talet i Jämtland-Härjedalen, som ger anledning att skriva om historien om samernas närvaro i området, kommer det inte att påverka det pågående renbetesmålet.
Det är Bertil Bengtsson, professor i Juridik som menar att dom nya arkeologiska fynden i Jämtland och Härjedalen inte kan påverka renbetsmålet där. Vill samerna ha med sådan bevisning så måste man starta ett eget mål som rör ett annat område, menar han. - Det är en regel i Högsta domstolen att man får inte komma med nya saker där utan då skickar man tillbaka det och säger att "det där får ni utreda i hovrätten". I högsta domstolen ska man bara ha dom gamla frågorna, säger Bengtsson. Om vi ser lite mörkt på det här och det har kommit upp nya saker som har med målet att göra ska samesidan då börja om från början? - Ja, men inte beträffande dom områdena, dom är redan avgjorda utan då blir det nästa område, säger Bertil Bengtsson "Något måste göras" Torbjörn Rensberg, ordförande i Ruvthen Sijte säger att om det har kommit fram ny bevis som säger att nu får man skriva om samernas historia i Härjedalen så bör hovrätten ta fram dom nya bevisen. Professor, Bertil Bengtsson säger ju att det inte har någon betydelse i den här processen, vad gör man då? - Först och främst så tycker jag att det är väldigt märkligt att det inte ska ha någon som helst betydelse. Någonting måste göras det är helt klart men vad vet jag inte, säger Torbjörn Rensberg.