Underkänt betyg för svenska nyhetsmedier

Svenska nyhetsmediernas beskrivningar av samer får underkänt i en undersökning som gjorts av nättidningen quickresponse.nu
Rapporteringen om samer bygger på stereotyper, vilket innebär att människor med ett visst ursprung antas ha vissa egenskaper, skriver quickresponse.
Quickresponse.nu är en redaktion som granskar nyhetsbevakningen om invandring, integration och främlingsfientlighet. Quickresponse.nu har kartlagt senaste tidens artiklar i flera svenska kvälls- och dagstidningar. Av 43 artiklar är det bara några som berör saker som samer ser som sina viktigaste - bland annat rättigheter som urbefolkning. Största delen handlar om annat som att en svensk filmare har fått ett lodjursskinn av samer. Gamla stereotyper Quickresponse har också intervjuat forskare, journalister och enskilda samer om problemet. Magne Ove Varsi, lärare i journalistik vid Samiska högskolan i Norge, menar att bilden av samer bygger på gamla stereotyper där samer ses som exotiska "goda vildar" eller bidragskrävande, bråkiga samer. En samisk händelse blir oftare en nyhet om den innehåller dom här fördomarna, säger Varsi. Konflikter granskas Mariela Idivuoma på SVT Sápmi ser att stereotyperna påverkar svensk medias nyhetsvärdering, t.ex är besluten inom sametinget ointressanta, medans konflikterna får stort utrymme. Joakim Sandberg, nyhetschef på Västerbottens-Kuriren, menar att deras nyheter om samer är som andra nyheter: det som inte fungerar granskas och därför handlar det ofta om det negativa eller konfliktfyllda. Blivit bättre Forskare som studerat mediestereotyper menar däremot att nyhetsredaktioner ofta har brister som gör stereotyper vanliga när minoritetsgrupper beskrivs. Men bevakningen har blivit bättre, menar Magne Ove Varsi. Beskrivningen av samen är mer nyanserad i dag, det skrivs inte längre bara om samer utan även för samer, menar han. Avslutningsvis så köper DN:s Annika Rydman inte argumentet att samiska frågor berör så få människor. Så är det ju i många andra frågor, men det handlar ju om det som är viktigt hela tiden, nämligen vilket samhälle vi vill leva i, säger hon.