Drogmissbruk hos jämtländska samer utreds

Nu ska alkohol- och drogmissbruket bland den samiska befolkningen i Jämtland kartläggas. Det var i samband med SSR:s Jämtlandsprojekt som många tog upp problematiken kring alkohol och droger.
Det är utvecklingsbolaget Nätverk Sápmi AB som genomför förstudien som ska vara klar i januari 2004 och resultera i dels, om det finns behov av att lyfta fram frågan kring alkohol och droger hos samiska organisationer och samebyar. - Och också kika på om det finns ett behov av hjälp, och hur skulle den hjälpa se ut, säger Göran Hedström från Nätverk Sápmi. I samband med att SSR tillsammans med samebyarna i Jämtland arbetade fram utvecklingsplaner för de enskilda samebyarna så var det många medlemmar som tog upp frågan om problematiken kring missbruk. Gemensamt projekt Det är kommunförbundet i Jämtland och SSR som står för EU-projektet och utvecklingsbolaget Nätverk Sápmi AB som ansvarar för genomförandet av förstudien som görs dels utifrån skriftliga enkäter men också muntliga intervjuer. Dessutom kommer man att titta på erfarenheter från dom andra nordiska länderna och övriga ursprungsbefolkningar. Förväntas leda till ett större projekt Förstudien förväntas leda till ett större huvudprojekt som i sin tur ska leda till ökad kunskap om missbruk och hur det kan hanteras bland samerna. - Är det så att det kommer fram att man vill och önskar få hjälp i dom här frågorna så kommer vi att försöka på alla sätt och vis att försöka hitta form för den hjälpen framåt. Men det får förstudien utröna, säger Göran Hedström.