Moderat motstånd till samiskt firande

Strömsunds kommun kommer att hålla en kulturvecka för att hedra samernas nationaldag den 6:e februari varje år. Det gör man trots moderaternas motstånd till att lyfta fram den samiska kulturen i Strömsund.

Moderaten Jan-Olof Andersson reserverar sig skriftligt mot kommunens beslut och han finner stöd i kommunal-lagen för sitt motstånd.
 - Likställighetsprincipen, den säger att, om man behandlar människor eller folkgrupper olika så kan man bli tvingad att göra lika mot andra om det kommer fler ansökningar, säger Jan-Olof Andersson.


Så allt vad man gör för en, ska man göra för alla?
 - Ja, så säger lagen. Jag har inget emot idén som sådan, jag tycker den är bra, säger Andersson.


Kommer att genomföras
Den samiska kulturveckan i Strömsund kommer att genomföras i anslutning till den samiska nationaldagen, trots moderaternas motstånd.
Ingvar Åhrén, chef vid Gaaltije, kommer att aktivt delta i kulturveckan i Strömsund.
 - Kommunallagen är inte skrivet för att man ska hindra en utveckling att man genomför sånt här. Det blir ju helt bakvänt och absurt om man gör så här, säger Åhrén.Så allt vad man gör för en, ska man göra för alla?


Fått om bakfoten
Moderaten Jan-Olof Anderssons rädsla för att alla andra kommer att göra liknande begäran kommer att bli dyrt för kommunen, tror inte Åhrén på.
 - Lagen är inte skriven på det sätt att lika rättigheter ska vara identiska rättigheter. För i så fall kommer man ingenstans här i samhället. Han har fått allt om bakfoten, säger Ingvar Åhrén.