SNF efterlyser utredarens rapport

Sami Nisson Forum, SNF håller på att utreda möjligheter att inrätta ett samiskt jämställdhetsresurscenter. Utredare är Ann Irene Buljo, tidigare chefredaktör på Min Aigi och som nu är aktuell för jobbet som sametv chef i Kiruna.

SNF menar att enligt avtalet skulle Buljo ha lämnat rapport nu i januari – men SNF:s referensgrupp för samiskt jämställdshetscenter säger sig inte ha hört något från
Ann Irene Buljo, trots att hon redan fått betalt för jobbet.

I slutet på december skulle Buljo ha lämnat en delrapport och i januari den slutgiltiga rapporten.
– Men vi har inte kunnat nå henne, säger Gudrun Eriksson Lindi, ordförande i referensgruppen

Man har från referensgruppen försökt nå Buljo på telefon, mail och sms, men utan framgång. Trots att avtalet är skrivet och man har betalat ett antal tiotusen kronor för jobbet.

– Rapporten är ganska klar och skickad till referensruppen och det är naturligtvis många sidor av detta då två referensgruppsmöten blivit försenade så att jag har inte haft något möte med gruppen sedan jag påbörjade arbetet, säger Ann Irene Buljo

Ljuger Gudrun Eriksen Lindi?
– Nja, jag vet inte om hon ljuger eller inte. Jag har gjort det jobb som jag skulle och arbetet har försinkats pga att vi inte haft möte inom referensgruppen, säger Buljo

Så du har inte brytit mot några avtal?
– Jag tycker inte att jag brytit mot några avtal om man ser till det som var mitt jobb, säger Ann Irene Buljo.