Baer tror på samarbete för finansiering av språkarbetet

I förra veckan presenterade sametingets språkutredare, Mikael Teilus sitt förslag för sametingets framtida språkpolitik. Många av förslagen i utredningen kommer att kräva ekonomiska resurser. Teilus vill bland annat att sametinget tillsätter en tjänst som nordsamisk språkkonsulent.

Lars Anders Baer, sametingets styrelseordförande, stödjer Teilus språkutredning.
Och enligt Lars Anders Baer så avsätter sametinget
ca 2 000 000 kronor i budgeten för det samiska språket. Och nu har styrelsen också föreslagit en del förändringar i hur man ska använda pengarna som är avsatta för språket.

Hoppas på externa finansiärer
Dessutom förväntar sig styrelsen att viss finansiering även kan lösas med externa samarbetspartners. Baer hoppas på att pengarna som finns t ex avsatta för minoritetsspråklagens genomförande kan komma att användas för en undersökning på de olika minoritets-språkens status.
– Vi har den här språkundersökningen som kommer att kosta 500 000 kronor. Den kommer vi att finansiera genom att försöka hitta partners. För det här är inget intresse enbart för sametinget, säger Lars-Anders Baer.