Stort intresse till seminarium för unga renskötare

Renägarförbundet anordnar tillsammans med lärande mötesplatser i Kiruna ett seminarium för unga rennäringsföretagare. Redan innan anmälningstiden är slut har närmare 50 personer anmält sitt intresse.

Till seminariet har man försökt samla all information om stödformer som finns till naturnäringar och speciellt till renäringen, dessutom kommer man att ta hjäp av experter och personer som har erfarenheter av stödformerna. - Jag tror att det är mindre känt och mindre utbrett att veta vilka stödsystem som finns för dom som som börjar med näringslivsverksamhet, alla vet ju vart man får information då man ska gå utbildningar men det är viktigt att ge information om vad som gäller starta näringslivsverksamhet, säger Per-Mikael Utsi, renägarförbundet.


Stort behov
Till seminariet är det redan närmare 50 anmälda vilket enligt Per-Mikael Utsi tyder på ett stort behov och att detta kan bero på att det saknas en överskådlig information om vilka stödformer som finns. Seminariet hålls i Jokkmokk 13-14 Februari och av de anmälda är nästen hälften Tjejer. - Kurser och informationer är ju alltid bra att gå på och kunskap dör man ju inte av så jag kände att det kunde vara intressant att gå den, säger Jessika Länta som är en av dom som tänker gå på seminariet.
Tycker du att man har tillräckligt med sånna arrangemang för unga renskötare?
  - Nä, det borde nog vara mer, information är bra och då kan man ju själv välja vad man tycker är intressant, säger Jessika Länta från Jokkmokk.