Könkämä mister stängselarbete efter klagomål

Efter många klagomål till länsstyrelsen från medlemmar i Könkäma sameby satte länstyrelsen stängselarbetena i samebyn på entreprenad. Jobbet gick till en utomstående och det ses inte med blida ögon i Könkämä.

Kristina Hotti är ordförande i Könkämä och enligt henne förlorar samebymedlemmarna stora pengar.
- Flera hundra tusen kronor och det är stora pengar för oss, säger Kristina Hotti.
För Könkämä sameby är stängselarbetena viktiga, både ekonomisk och ur rennäringssynpunkt. Den långa riksgränsen mot Finland gör att Könkämä har mycket stängel att hålla reda på.
Under åren 2002 och 2003 har exempelvis förmannen i Könkämä tjänat kring 150 000 kronor på stängselarbete - i grannbyn Lainiovuoma har motsvarande summa varit 18 000 kronor och 12 000 kronor.

Klagomål
Det finns tre sätt att få stängseljobbena gjorda i samebyarna. Ett är att länstyrelen själv anställer personal, ett annat att man anlitar en entreprenör och det tredje att samebyn får en summa pengar att själv utföra arbetena.
Erik Gustavsson, chef för rennärings- och jaktenheten vid länsstyrelen i Norrbotten, säger att det fungerat dåligt med stängelarbetena i Könkämä - många har vänt sig till länsstyrelsen med klagomål.
- Vi har fått klagomål om att arbetena hamnar snett, säger Erik Gustavsson.
Är det vissa utvalda som har fått jobben?
- Ja, så är det. Därför har vi valt att lägga ut det på entreprenad, säger Gustavsson.
Men Kristina Hotti är kritisk.
- Länsstyrelsen har inte gjort rätt i denna fråga, säger Kristina Hotti.