Tjernobyl orsakde cancer i Sverige

Det radioaktiva nedfall som fördes med vindarna till Sverige efter katastrofen i kärnkraftverket i Tjernobyl gjorde att fler svenskar än normalt drabbades av cancer. Det visar en studie gjord av forskare vid Linköpings och Örebro universitet samt landstinget i Västernorrlands län, publicerad i senaste numret av tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health.

Tidigare studier har visat att cancerfallen inte ökade i Sverige på grund av det radioaktiva nedfallet. Forskarna bakom den nya studien har följt sammanlagt 1 143 182 personer bosatta i Sveriges sju nordligaste län. Personerna var bosatta på samma adress såväl den 31 december 1985 som samma datum två år senare, och personer från samma län men från församlingar som inte drabbades av nedfallet fungerade som jämförelsegrupp.

Statistiskt samband
Drygt 22 400 personer drabbades av cancer under åren 1988 fram till och med 1996. Forskarna fann ett statistiskt säkert samband mellan graden av radioaktivt nedfall av cesium 137 och en ökning i antalet cancerfall i de drabbade områdena.
Ökningen gäller alla typer av cancersjukdomar sammantagna. Forskarna tror att strålningen påskyndade tillväxten av redan bildade tumörer hos de drabbade, snarare än att den gav upphov till nya tumörer.

849 fall
Tjernobylolyckan inträffade den 26 april 1986.
Den nya studien är den första som hittills har kunnat hitta något samband mellan olyckan i Tjernobyl och en ökning i antalet cancerfall i ett land utanför dåvarande Sovjetunionen.
Enligt forskarnas statistiska beräkningar fick 849 personer i de sju hårdast drabbade länen cancer på grund av nedfallet.

Marknedfall
Forskarna påpekar att de bara har studerat effekterna av marknedfallet, och att de inte har kontrollerat exempelvis vad personerna i studien hade för rök- eller matvanor. Inte heller har forskarna kunnat kontrollera exempelvis radonhalter i personernas inomhusmiljö.
De län som ingick i studien, i sin tur uppdelade i efter församlingar för att få fram lokala skillnader, var Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Västmanland och Uppsala.