Hårda krav från Lasko och facket

Tidigare kanslichefen Lars Nila Lasko och facket ställer hårda krav på sametinget i samband med Laskos avgång.
  - Styrelsen måste sluta lägga sig i tjänstetillsättningar, säger Patrik Frank på Jusek.

Kanslichefen Lars Nila Laskos avgång kom som en överrasknig för personalen på sametingets kansli. Via sameradion fick de beskedet på måndag morgon. Karin Mannela Gaup är SACO’s lokala ombudsman på kansliet och hon chockades av beskedet.
  - Man blir ju både ledsen och chockerad, för det första har vi knappast råd att mista en så kompetent chef som Lasko är, säger Mannela Gaup som hade förväntat sig att bli informerad på förhand.

Hemligt avtal
För sametingets styrelse har saken varit känd en tid, redan förra veckan var det överläggningar mellan styrelsen och Lasko som företräddes av JUSEK’s centrala ombudsman Patrik Frank. De bägge parterna, Lasko och styrelsen har enats om att inte berätta någonting om varför Lasko slutar, vad avgångsavtalet innebär eller vad Lasko fått i avgångsvederlag.

Oklarheter
Under lång tid har det funnits oklarheter gällande styrelsens ansvar och vad kansliet ska göra. ESV, ekonomistyrningsverket har bland annat uppmärksammat det och krävt att en omorganisering av sametingets kansli görs och att rollerna mellan styrelsen och kansliet klargörs.

Arbetsmiljökartläggning
Patrik Frank säger till sameradion att JUSEK också nu i samband med förhandlingarna har krävt att styrelsen ska se till att en kartläggning av arbetsmiljön på sametingets kansli snarast genomförs. Vidare menar JUSEK att styrelsen måste upphöra att lägga sig i bland annat tjänstetillsättningar, en uppgift som på alla andra statliga myndigheter sköts av kanslichefen.
 - Det är dags för att sametingets styrelse att visa att även sametinget kan fungera som vilken annan statlig myndighet som helst, säger Frank.

Ny arbetsordning
Sametingets styrelseordförande Lars Anders Baer säger att det här är frågor som styrelsen redan tittar på. De närmaste dagarna ska parterna återigen mötas och försöka komma överens om rollerna för styrelsen och kansliet.
 - Vi håller ju på att göra om arbetsordningen för sametinget så vi kommer att förhandla med facket framöver, säger Baer.

Ny chef klar
Under de närmaste dagarnas förhandlingar ska styrelsen även presentera förslag på ny kanslichef. Enligt olika källor till sameradion så finns det redan ett namn som är aktuellt. Det är den tidigare generaldirektören för kriminalvårdsstyrelsen, Lena Häll Eriksson, som avgick i september efter de uppmärksammade rymningarna från fångvårdsanstalterna.
- Jag har ingen anledning att varken bekräfta eller kommentera det här, utan jag kommer att informera facken och regeringen om vad styrelsen kommer att ta för beslut, säger Baer.
Lars Anders Baer medger att styrelsen har ett namn och det handlar om en tjänst som kanslichef.
 - Det här kommer då att vara en övergångsvariant ett antal månader framöver, säger Baer.