Kritik till Jokkmokks kommun angående samisk språkkompetens

Jokkmokks kommun får svidande kritik i en av riksdagens minoritetsspråksutredningar. Den samiska språkkompetensen är låg inom kommunförvaltningen och det gör att samiskan osynliggörs i kommunen, skriver utredaren Lars Elenius.

Sixten Eriksson är kommunalråd i Jokkmokk;
 - Vi har väl anställt de med samisk bakgrund, men det är inte så många som har sökt tjänsterna. Det är det som har varit problemet i kommunalförvaltningen, säger Eriksson och fortsätter;
 - Vi har tappat en generation när det gäller språket, det gäller både mieänkieli och samiskan, som jag ser det. Till stor del ska väl språket egentligen komma hemifrån. Och sedan ska man utifrån överrenskommelsen man har, se till att man får det i skolan också, säger han.

Långt framme
Eriksson tycker att Jokkmokks kommun ligger långt framme och har det ganska bra när det gäller utbildningsdelen, via sameskolan och samedagis.
 - I kommunalförvaltningen är det inte så många som kan samiska, i alla fall kanske inte nog många, säger Eriksson.

Låg kompetens
År 2000 trädde den samiska språklagen i kraft. Och nu har en utredning gjorts för att se hur språklagen efterlevs. En av de kommuner som fått kritik av utredaren Lars Elenius är Jokkmokks kommun. Utredningen säger bl a att det är låg språkkompetens bland personalen, och en frustration bland de samisktalande leder till en ond cirkel, som innebär ett osynliggörande av det samiska språket i Jokkmokk.
 - Jag kommer väl att se till att vi följer det som är sagt, säger Sixten Eriksson.
- Eftesom de samiska näringarna är en viktig del i kommunen så ser vi till att vi tar till oss det som behöver göras i frågan. Jag har inga konkreta idéer, men vi bygger mycket på samverkan med samebyarna i första hand, säger Eriksson.