Slaktstödspengar riskerar att gå förlorade

Tio miljoner kronor av förra årets anslag för bland annat slaktstöd har inte använts och nu riskerar pengarna att åka tillbaks till regeringen. Men både Jordbruksverket, som hanterar pengarna, sametinget och företrädare för rennäringen vill att pengarna ska användas till olika projekt som utvecklar och främjar rennäringen.

Sedan tidigare har Sametinget fått skicka tillbaka tio miljoner kronor till regeringen. Pengar som var avsatta för rovdjurserättningar. Och nu riskerar Jordbruksverket att få skicka tillbaka tio miljoner kronor till regeringen, pengar som är avsatta för slaktstöd.
 - Det finns behov av projektpengar till samiska verksamheter och det finns behov av katastofpengar så det är mycket angeläget att vi från samisk sida kräver från regeringen att få ta del av dom här 10 miljonerna, säger Per Mikael Utsi, renägarförbundet.
Vill disponera medlen
Även jordbruksverket vill att pengarna från förra årets budget ska kunna användas i år för projekt som främjar rennäringen. Svante Nilsson som är ansvarig för rennäringsfrågor på jordbruksverket säger att jordbruksverket kommer att anhålla om att få disponera dom tio miljonerna.
 - Hurvida regeringen beviljar dessa tio miljoner vet vi idagsläget inte, säger han
Hur kommer det sig att det har blivit över så här mycket pengar från förra året?
 - Det beror framförallt på att slakten har minskat ganska avsevärt under förra året och eftersom utgifterna till största del är kopplade till slaktutvecklingen, både när det gäller prisstödet och dessutom Tjernobylersättningen och dom två utiftposterna är väldigt dominenrande. Minskar slakten så kommer det med automatik att bli medel över, säger Svante Nilsson.
I likhet med rennäringsförbundet och jordbruksverket anser Carl Gustav Lundgren från sametingets styrelse att pengarna som blev över från förra året måste få användas i år för rennäringens främjande.
 - Det bör det absolut göra, om det finns en möjlighet till det så, säger han