Nytt sametingshus planeras

Mycket talar för att det blir en helt ny byggnad vad gäller sametingshuset i Kiruna. Det säger fastighetsverkets Peter Ohrstedt som på uppdrag av regeringen utreder saken. 
Han ser också möjligheter att göra byggnaden till ett kulturcentrum öppet för allmänheten, med utställningshall, samisk restaurang och informationsavdelning.
Den första april överlämnar Ohrstedt sin rapport till regeringen.