Ministern beredd på kodicillen

Regeringen är beredd att låta lappkodicillen från 1751 träda i kraft från och med den första maj. Men sameminister Ann-Christin Nykvist säger att det bara är en tillfällig lösning.

Regeringen har nu meddelat riksdagen att 1972 års kommision för gränsöverskridande renbetning inte bör förlängas, såsom Norges regering vill, det innebär att lappkodicillen från 1751 träder ikraft den 1 maj. Den svenska sameministern Ann-Christin Nykvist är fullt införstådd i att då kommer en samisk rättsordning och en samisk förvaltningsordning i bruk igen,
efter ca 125 år av reglering i form av renbeteskommissioner mellan länderna.

Tillfällig kodicill
Men lappkodicillen istället för en renbeteskomission är en tillfällig lösning, säger Ann-Christine Nyquist.
 - Vi förväntar oss inga större olägenheter nu när vi ska tillämpa kodicillen, och det är ju klart att det här innebär ju också att vi förväntar oss att det här ska då vara en ordning som är hanterlig utifrån olika utgångspunkter. Sen skall vi ta steget in i nya kontakter med Norge.

Behöver konvention
Ministern menar vidare att det inte är så att regeringen  har sagt att; ”nu skall kodicillen gälla för all framtid”.
 - Vi menar att vi behöver en konvention, och det handlar ju om renbete.

När kommer du att ta kontakt med din norska kollega?
 - Ja det kommer att vara tämligen omgående, det finns kontakter på tjänstemannanivå. Jag vet idag inte exakt när tiden är mogen för mig att ta kontakt med min
norska kollega, men vi har redan underhands kontakter på tjänstemannanivå.

Den 1 maj skulle alltså innebära ett stort fall framåt för de samiska frågorna?
 - Jag har känt att det har varit väldigt väsentligt, att agera på ett sätt, så att samerna har förtroende för politiken. De berörda samebyarna, SSR och Sametinget har uttalat att man menar, det är
otänkbart med en förlängning återigen av 1972 års konvention, jag har lyssnat på det och regeringen väljer att låta den konventionen då upphöra att gälla
1 maj 2005.