Vargen i Pessinki skjuten

Under helgen har länsstyrelsens naturbevakare kunnat konstatera att den varg som uppehållit sig i Pessinki-området har skjutits. Den illegala jakten har sannolikt pågått hela helgen. Ett flertal skotrar har jagat vargen en lång sträcka.

I mitten av förra veckan fann länsstyrelsens naturbevakare spår av en varg, norr om Pajala. Det kunde inte uteslutas att det rörde sig om samma varg som före jul rev ett stort antal renar under begränsad tid. Länsstyrelsen avsåg att under helgen förse vargen med en radiosändare.
 - Våra naturbevakare spårade vargen tillsammans med en representant från den berörda samebyn. Då återfanns inga nyslagna renar men ett drygt tiotal äldre renkadaver, säger Karina Lövgren, fältchef vid länsstyrelsen.

Upptäckte skoterspår
Representanter för berörda samebyar skulle ha deltagit i märkningen av vargen tillsammans med länsstyrelsen, samt i det fortsatta uppföljningsarbetet.
 - När våra naturbevakare under fredagen och lördagen var ute för att spåra vargen, kunde de konstatera att ett flertal andra skotrar varit ute i samma område, säger Karina Lövgren i ett pressmeddelande från länsstyrelsen.

Området genomsöktes med helikopter
Under söndagen genomsöktes området med helikopter. Vargspåret återfanns i norra delen av området. Och där påträffades också den plats där vargen skjutits, efter att ha förföljts av flera skotrar.

Länsstyrelsen har under måndagsmorgonen polisanmält den illegala jakten. I helgen polisanmäldes även en person, som illegalt transporterade ett klass 1-vapen på sin skoter. Personen uppehöll sig i naturreservatet. Den vitala delen av vapnet togs i beslag.