Ringvattenvargen får skjutas

Det blir skyddsjakt på den unga varghane som i flera månaders tid vistats vid byn Ringvattnet i norra Jämtland. -Det känns oerhört tungt att behöva besluta om skyddsjakt, men vargens oskygga beteende har vållat byborna så stor olägenhet att det inte finns någon annan utväg, säger Anders Wetterin på Naturvårdsverket.

Skyddsjakten får endast bedrivas inom ett litet område kring byn Ringvattnet från den 14 februari till den 1 mars. Den som har jakträtt i området har rätt att skjuta vargen.

Det är inte tillåtet att locka vargen med åtel, alltså att locka vargen till platsen med föda.

Naturvårdarna har gjort flera försök att med knallskott och skoterbuller skrämma bort vargen från byn. Men alla försök har misslyckats.

Efter det sista försöket som gjordes har några andra personer med skoter drivit vargen tillbaka till byn. Det betraktas som ett grovt jaktbrott och ärendet utreds av polisen i Jämtland.

Värdefullt blod till spillo
-Byborna i Ringvattnet ska ha en stor eloge för att de trots all oro och obehag som de känt har haft tålamod under den tid som vi försökt få vargen att avlägsna sig, säger Wetterin.

Vargen i Ringvattnet får skjutas trots att den anses vara ett värdefullt tillskott till den skandinaviska vargstammen.

Den skandinaviska vargstammen är hårt drabbad av inavel och av illegal jakt. Under vintern har tre invandrade vargar upptäckts i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. DNA-test visar att de kommer från öster. Vargen i Västerbotten har inte setts till på några månader.

Naturvårdsverket tog i fredags beslut om att tillåta förvaltningsmärkning av vargen i Norrbotten men den har av allt att döma fallit offer för tjuvskyttar under helgen innan vargspårarna lyckats få tag på vargen för att sätta en radiosändare runt halsen.

Vandrat in från öster
-De här tre vargarna är bevis för att det kommer in vargar från öster. Alla tre skulle kunna få stort värde för den skandinaviska vargstammen om de kunnat ta sig längre söderut. Ringvattnetvargen stannade dessvärre kvar i norra Jämtland, säger Björn Risinger, chef för Naturresursavdelningen på Naturvårdsverket.

Troligen är det hundar och löptikar i byn Ringvattnet som lockat vargen att stanna kvar i byns närhet trots alla obehag som han utsatts för.

Forskarna bedömer att det varken är onormalt eller onaturligt att unga vargar söker sig till andra hunddjur.

Det är relativt vanligt att vargar går genom byar nattetid men inte att de har byar som sitt revir.

Vargen upptäcktes i Ringvattnet i slutet av november. Den skadade en hund, som dog av skadorna, och har tagit ett antal renar.

Naturvårdsverket har granskat andra alternativ till skyddsjakt. Att flytta vargen bedöms som olämpligt. Riksdagen har i beslutet om sammanhållen rovdjurspolitik uttalat att vargen bör spridas på naturlig väg.