Sametinget vill inte utesluta någon från röstlängden

Sametinget ser ingen grund för att utesluta någon av de överklagade personerna som redan är med i röstlängden. Totalt 22 personer i röstlängden har överklagats.

Det är länsstyrelsen som i dag tar det slutliga beslutet om sametingets röstlängd.
Sametingets valnämnd har yttrat sig till länsstyrelsen gällande de överklagade personerna.

Mikael Nilsson, ordförande i valnämnden, vill inte ställa upp på en inspelad intervju, men säger ändå kort:
Tidigare valnämnder har ju godkänt de och eftersom inga nya saker har uppkommit så finns det inget skäl att riva upp de beslut som är tidigare fattade”.
Nilsson menar alltså att inga nya saker har framkommit i överklagningarna, med andra ord anser valnämnden att ingen av de överklagade ska uteslutas.

Jakt- och fiskesamer ifrågasatta
För att komma med i röstlängden ska man känna sig som same och antingen själv kunna samiska eller så hänvisa till att ens far- eller morföräldrar pratat samiska.
Nytt inför årets val är alltså att man kan överklaga andra personer som redan är med i röstlängden. Totalt 22 personer har blivit ifrågasatta, flera av de är partipolitiskt aktiva i jakt- och fiskesamerna.

Inga undersökningar
Först upprättar sametingets valnämnd en preliminär röstlängd. Sen blir det tid för överklagningar. De handläggs av Länsstyrelsen i Norrbotten som hämtar in synpunkter från sametinget och de berörda personerna.
Slutligen fattar länsstyrelsen beslut om överklagningarna.
Länsstyrelsens handläggare Inger Fältros säger att länsstyrelsen inte gör några egna undersökningar vad gäller medlemskap i röstlängden, utan man litar på inlämnade uppgifter.