Fler tågdödade renar än vanligt

Hundratals renar har körts över av tågen i norra Sverige. Brist på föda och mycket snö i terrängen gör att renarna söker sig upp på järnvägsspåren. I januari har 118 renpåkörningar rapporterats.

Under årets första månad har Banverkets personal tvingats rycka ut över hundra gånger för att ta hand om skadade och påkörda renar. Det är betydligt fler renar som dödats av tågen hittills i år jämfört med januari månad föregående år.
 - Vi har som en omedelbar åtgärd sänkt farten i de områden som vi vet att renar vistas och vi planerar även andra åtgärder, säger Kent Antonsson, underhållschef på Banverkets Norra banregion.

Dåligt bete orsaken
Det är ont om bete i skogsmarkerna för renarna som redan nu börjat söka sig upp mot fjällen. På grund av det stora snödjupet på vissa platser har djuren svårt att ta sig fram vilket medför att renarna söker sig upp på skoterspår, landsvägar och järnvägar.
De flesta renpåkörningarna har skett på sträckorna Kiruna-Gällivare, Bastuträsk-Vännäs och Mellansel-Vännäs.

Sänkt hastighet
Förutom att sänka hastigheten försöker Banverket hindra renarna att ta sig upp på järnvägsspåret genom att stängsla in särskilt utsatta områden.
Sedan några år tillbaka försöker Banverket skrämma bort renarna från spåren genom att sända radio från speciella testanläggningar. Men tekniken har hittills inte fungerat så bra beroende på bland annat snörök och kyla.
Om renarna blivit bortskrämda av skrällig radiomusik återstår att se. Testerna ska utvärderas senare detta år.

Arbetsmiljöproblem
Alla påkörda renar är inte bara ett ekonomiskt problem för Banverket, de är också ett stort arbetsmiljöproblem för verkets personal som gång på gång tvingas ut på spåren för att ta hand om skadade, ofta svårt lemlästade och döda djur.
Varje påkörd ren kostar Banverket 5 800 kronor, varav renägaren får 1 880 kronor. Den resterande kostnaden är utgifter för utryckning, fordonskostnader och hantering av kadaver.