Skoterolyckor ska minskas

Förra året omkom 13 personer i snöskoterolyckor, jämfört med sju året dessförinnan. Vägverket Region Norr har nu fått ett nationellt uppdrag att ta fram ett flerårigt program som ska minska dödsolyckorna med snöskoter. De senaste 20 åren har i medeltal 7-8 människor dödats i snöskoterolyckor per år.
 

Någon särskild förklaring till att så många som 13 omkom i fjol finns inte, enligt Ove Lundberg, Vägverket Region Norr. -Det är så små tal det handlar om, så slumpen får stort utslag, säger han till TT.
Sammanställningen över fjolårets snöskoterolyckor visar att nära hälften av dödsolyckorna, sex stycken, inträffade i Norrbotten och Västerbotten. Två inträffade i Dalarna, fyra i Gävleborgs län och en i Västmanlands län.
Alla utom en av de omkomna var män.

Skissa på förslag
Det program för säkrare skotertrafik som Ingemar Skogö, Vägverkets generaldirektör, gett Region Norr ansvaret för, ska gälla fram till och med 2007. 
 - Vi har börjat skissa på ett programförslag som vi ska gå ut med till ett antal referenspersoner. Därefter ska vi arbeta fram ett förslag som ska var klart till hösten, säger Ove Lundberg.
Bland andra ska polisen, länsstyrelserna, kommunförbunden, Naturvårdsverket, Banverket, LRF, och skogs- och turistorganisationerna få komma med synpunkter.
Frågan om skoterleder, vägpassager och hur goda erfarenheter kan spridas blir några områden som kommer att behandlas i programmet.

Flytoverall viktigt
 - Det kan också bli tal om attityd- och påverkansåtgärder, säger Lundberg.
Åtta av tio som dött i skoterolyckor har varit alkoholpåverkade, och varannan dödsolycka har skett genom drunkning, påminner han om.
Flytoverall är med andra ord kanske till och med viktigare än hjälm för att undvika dödsfall.
 - Det kan också bli tal om att påverka när det gäller föräldraansvaret. Många glömmer vilka regler som gäller, och låter parvlarna prova skotern när de kommit ut på isen, säger Lundberg.