Lilla genushörnan

2006-11-07: Om män fortsätter att ta ut föräldraledighet i dagens takt är vi jämställda - om 34 år! Morgonskiftets jämställdhetsexpert Marlene Ockander tycker att arbetsgivarna borde ta ett större ansvar och underlätta för fler pappor att vara hemma med sina barn.