Kalendern - Lennart Angselius, stadsträdgårdsmästare och kyrkogårdschef i Jönköping

2008-03-04: Vi bjöd in Lennart Angselius och hans kalender för att se om där stod när han tuktar sin privata tuja eller om den var strikt professionell.