Landskapsserien: Äpplet

Onsdag 29 april 2009

Det är ett litet skitäpple, sa Länsstyrelsens trädgårdskonsulent Magnus Engstedt spontant om vårt landskapsäpple Hornsberg men modifierade omdömet till ”oansenligt”