Äldres klagomål avfärdas som bagateller

Tisdag 7 juli Trots att klagomål beskrivs som ett värdefullt led för att förbättra äldreomsorgens verksamhet bagatelliseras de ofta. Tove Persson, dokorand vid Hälsohögskolan i Jönköping, besöker oss. I två studier har hon visat att både personal inom äldreomsorgen och aktuella tjänstemän trivialiserar betydelsen av missnöjet. "De klagar mest på småsaker, att hemtjänsten inte kommer ibland och så där", citat från en chef.