Lapp nr 87: Give a helping hand

Maritha Hultsein är en slöjdande mamma som gärna vill ge ett handtag i återuppbyggnaden av Haiti.