Tre frågor Jonas Gardell inte fått förut

Tisdagen den 24 februari 2010
Jonas Gardell berättar varför han vill ingå partnerskap med Italien och om soppskålen som medverkat till förbrödringen mellan honom och Staffan Scheja.