Utredningscentralen kollar förutsättningar för liv

18 min

Likriktat tänkande stör David i Morgonskiftet. Han tycker att aliens alltid porträtteras likadant i filmer, att det är fånigt att människor ofta kan ladda upp virus till utomjordingarna, och ser samma mönster i tankar kring liv i universum: det letas bara på kända marker. Varför letar vi bara planeter med samma förutsättningar som jorden? Borde inte visst liv kunna trivas i minus 249 grader och leva på ammoniak och arsenik?