Semestersabotören

2006-07-04: Var det ”fornlämningen” som bara bestod av några gråstenar som någon hade staplat i en hög? Eller var det museet som tog hutlöst betalt för att visa gamla tummade nummer av Rekordmagasinet? Eller campingen som saknade både vatten och el?

Tipsa oss om resmålet som du tycker att man absolut bör undvika i sommar! Mejla ditt bästa - eller rättare sagt - värsta semesterminne till: morgonskiftet.jkpg@sr.se