Viktigt med bra ventilation i toan

2007-01-19: Pelle Hellsing på WSP i Jönköping hörde inslaget om fukt i toautrymmet. Pelle påpekar hur viktigt det är att ventilationen i ett våtutrymme fungerar tillfredställande. Måste man ha en fläkt som trycker ut fukten undrar vi?