Hur länge ska skrotbilen stå vid vägen?

2007-05-11: Hur länge ska skrotbilen stå utmed länsväg 195 utanför Jönköping?

Det undrade en lyssnare som hörde av sig till Pettsson & Co.