Reportage

Umgänget viktigare än uppfostringsmetoderna

Onsdag 19 maj 2010
När barnen trotsar och skriker kan det vara svårt att veta vad man ska göra - för det finns ju många metoder för dagens föräldrar att ta del av.

Men i själva verket kommer man långt med att bara umgås en stund varje dag med sitt barn på barnets eget villkor - och fokusera på det som fungerar i familjen.

Ulrika Heidari är socionom och utbildar föräldrar i det så kallade Komet-programmet: