Kraftigt höjda böter på vägarna

2006-09-27: Nu blir det betydligt dyrare att köra för fort och bryta mot andra trafikregler.

Som ett led i nollvisionen höjs bötesbeloppen kraftigt från den 1 oktober.

Vi ringde upp Göran Bäckström på trafikpolisen i Jönköping.