Fängslande morgonradio

Elektronisk fotboja är en övervakningsmetod inom frivården. I Norrbotten är det ett tjugotal klienter som idag använder elektronisk fotboja. Men intresset är betydligt större än så.

Ulf Hedberg är chef för frivården i Luleå. Han berättar att det idag är ett 100-tal klienter som har önskemål om elektronisk fotboja istället för fängelsestraff.

Visionen är att kön ska elimineras, genom snabbare utredning och fler elektroniska fotbojor till länet.

Hittills är det inte någon som lyckats manipulera fotbojen, för att förstöra övervakningselektroniken - fotbojen innebär i praktiken husarrest samtidigt som klienten kan upprättahålla såväl arbete som familjerelationer.