Framtida utsikten

Den gamla kranen i Luleås Södra hamn ska byggnadsminnesförklaras och får inte rivas. Det har länsstyrelsen kommit fram till i sin utredning. Luleå kommun, som vill riva kranen, har nu tre månader på sig att yttra sig om förslaget.