Framgångsrik matematikundervisning

Nu efterfrågar 08:orna kunskap från Tunaskolan i Luleå!

Sen något år tillbaks bedriver man en annorlunda form av matematikundervisning: Man läser i block så att eleverna ska få ett sammanhang och en helhet.

Till exempel koncentrerar sig sjuorna på geometri under en termin och hinner då även med den geometri som åttorna och niorna läser på andra skolor.

Resultaten har förbättrats och så väl lärare och elever är mer tillfreds.

Nu ska mattelärarna från Tuna åka till Stockholm och berätta om sina erfarenheter för hundratals intresserade mattelärare i huvudstaden.

Men först berättade dom i morgonstudion!