Lena lär sig rövarspråket

Oktober månads första uppdrag handlade om att Jonenon gav Lolenona en rejäl språklig utmaning. Det handlade om rövarspråket, som uppenbarligen många lyssnare talat som barn och ungdomar. Ett hemligt språk som går ut på att man mellan konsonanterna lägger in ett o medan vokalerna får vara orörda. Dessvärre - för Lenas del - var detta inte något hon la ner tid på som barn. Så veckan blev ett långsamt tragglande på rövarspråket.

Uppdraget gick ut på att hon under fredagmorgonen skulle klara av att översätta väderprognosen till rövarspråket. Resultatet? Tja... Lyssna! Jon ställde sig tveksam till ett godkännande, Lena gav sig själv underkänt men lyssnarna var snälla så det blev ett G trots allt.