Klimatförändringarna kan ge starkare renar

Många samer är rädda för att klimatförändringar kan innebära att renskötselns dagar är räknade. Men det tror inte doktoranden och renskötselforskaren Henrik Lundqvist på SLU, Statens lantbruksuniversitet i Uppsala. Han tror att renarna kan bli starkare om 100 år.

Henrik Lundqvist tror att vi måste vara beredd på att klimatet kommer att förändras.

– Sen kan det bli till en förbättring på vissa ställen, säger han.

Henrik Lundqvist som forskar kring renskötselns förutsättningar tror att det blir sämre och tuffare vintrar om 100 år, där renskötare oftare måste mata renarna. Men det kompenseras med att somrarna blir längre.

– Då får de ju en större del av året som egentligen renen kan ta till sig till viktökning och fettlager. Har man en stark hjord då när det gäller vikt och liknande, dels så kommer varje djur förhoppningsvis klara av en svår vinter bättre, och om vintern dessutom är kortare så kanske det inte gör så himla mycket om vintern blir svårare, säger Henrik Lundqvist.

Måste vara beredd
Men renskötseln måste vara med på förändringarna som kommer att ske varnar han. Konkurrerande växtätare som vildsvin kan dyka upp. Nya parasiter kan medföra nya sjukdomar.

Men dom största negativa konsekvenserna ser han av att fjällområdena krymper och att det blir mer social konkurrens mellan olika intressegrupper om Europas sista vildmark som också är samernas traditionella renbetesområden.

– Vad jag tror i den här förändringen, det mest centrala för renskötseln, det är att rättigheterna bevakas, att de förstärks, för att tappar man rättigheterna bit för bit som det lätt kan bli i de här juridiska processerna, då tappar man den här buffertzonen som finns för att renskötseln ska kunna ta en smäll då och då av till exempel en vinter som vi just har haft, säger Henrik Lundqvist.