Renbeteskonventionen på Sáminuorras årsmöte

Gränsöverskridande renbete är temat för Sáminuorras årsmöte som kommer att hållas i Storlien till helgen.
- Tillgång till bete året om är en överlevnadsfråga för ungdomar som vill satsa på renskötsel, säger Sáminuorras ordförande Lars Miguel Utsi.

Sáminuorra kommer på årsmötet att sätta fokus på det gränsöverskridande renbetet mellan Norge och Sverige. Inbjuden föreläsare är den tidigare ordföranden i den svenska förhandlingsdelegationen Lars Norberg som efteråt skrivit en bok om renbeteskonventionen.

Lars-Miguel Utsi menar att det gränsöverskridande renbetet är en viktig fråga eftersom renskötseln är en viktig näring för samer.

- Samiska ungdomar ska också ha möjligheten att jobba med renskötsel och därför är det en viktig fråga att diskutera och hålla sig uppdaterad om.

Färre deltagare

Antalet ombud som är anmälda till årsmötet är något färre i år än tidigare. En orsak tror Lars-Miguel Utsi kan vara att det är första gången på länge som Sáminuorra håller sitt årsmöte på hösten.

- Våra medlemmar är van vid att mötet är på våren.

 

 

Kristina Nutti
kristina.nutti@sr.se