Stockholm

"Argument - håller inte"

Historiska muséets argument om att kranierna från Rounala kan ha en annan etnicitet än samiska håller inte. Det säger Peter Sköld, professor i historia och samisk samhällsutveckling vid Centrum för samisk forskning i Umeå. Sköld menar att sannolikheten för att kranierna ska vara annat än samiska är mycket små.

Sametinget har hos regeringen begärt att Historiska muséet lämnar tillbaka tolv kranier som 1915 grävdes upp från Rounala kyrkogård i Karesuando. Historiska muséet är inte beredd till detta.

Muséet menar att etniciteten inte är möjlig att bestämma - därför kan kranierna inte lämnas tillbaka. Men Peter Sköld ifrågasätter det argumentet -han säger att det inte bodde andra än samer i Lappmarken under den tiden som dessa personer begravdes. Sannolikheten är därför ytterst liten att andra än samer begravdes i Rounala.

Det var vid en arkeologisk expedition som kranierna grävdes upp av Eskil Olsson från Anatomiska institutionen i Uppsala, i en tid då den rasbiologiska läran hade ett starkt fäste i Sverige.

Kranierna hamnade så småningom hos Historiska muséet i Stockholm och sametinget vill att kranierna ska återlämnas för återbegravning.

Historiska muséet har i ett svar till regeringen sagt att de inte inte vill lämna ifrån sig äganderätten över kranierna. Muséet pekar på att vissa kranier kan vara ända från 1200-talet och har därför ett högt vetenskapligt värde. Inte heller detta argument håller enligt Peter Sköld.

- Jag vet inte riktigt vad man göra med DNA-tekning och osteologi, men spontant känner jag att inte finns något större värde för vetenskapen att behålla dem.

Till hösten ska universitet i Umeå arrangera en konferens på temat repatriering, eller återbegravning.

Jörgen Heikki
jörgen.heikki@sr.se