Kiruna

Vill få samiska obligatoriskt i Kiruna

Alla elever i Kiruna kommun kan bli tvungna att läsa meän kieli, samiska eller finska. Ylva Sarri ordförande i Kiruna sameförening som kommit med medborgarförslaget menar att det här inte är något tvång. "Det här är ska ses som en otrolig möjlighet. Att barnen i Kiruna kommun får välja, att ha det som en förmån, att läsa något av de här språken."

Kommunfullmäktige i Kiruna gav i veckan barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se närmare på medborgarförslaget. Om det finns möjlighet att kommunen får dispens för det här.
– Eleverna ska välja vilket av språken man ska läsa, säger Ylva Sarri.

Som det är idag är det obligatoriskt att läsa svenska och engelska under grundskolan. Nu vill Ylva Sarri och Kiruna sameförening att det ska vara obligatoriskt för eleverna i Kiruna att läsa antingen Meän kieli, finska eller samiska i grundskolan.

– Det är för att vi lever i den miljön vi lever. Bland oss har vi kamrater som pratar samiska, finska och meän kieli. Förstår vi inte varandra så är det ett utanförskap. Det här är ett sätt att bli en del med andra människor i ett annat sammanhang och annat perspektiv.

 – Det är också ett sätt att värdera de här språken högre. Det kan faktiskt bli lite status att ha ett extraspråk som är speciellt för Kiruna, säger Ylva Sarri.

Kiruna kommun är förvaltningskommun för finska, samiska och meän kieli, tornedalsfinska. Kiruna kommun håller på att utforma en ny skolplan och Ylva Sarri anser att kommunen här har läge att fastslå att det ska vara obligatoriskt att läsa något av språken.

Lars-Ola Marakatt
lars-ola.marakatt@sr.se