RÄTTIGHETER

Vill snabba på samekonventionen

Det viktigaste steget för att uppfylla FN:s urfolksdeklaration som antogs för två år sedan vore att anta en nordisk samekonvention. Det menar Carsten Smith, ledamot av FN:s Urfolksforum och före detta domare i högsta domstolen i Norge.

Carsten Smith är på plats i Uppsala där det just nu pågår ett seminarium om samiska rättigheter som Uppsala Universitet arrangerar.

Samekonventionen är ett centralt dokument vad gäller samiska rättigheter. Förslaget på samekonvention ligger just nu på regeringarnas bord i Sverige, Norge och Finland.

Carsten Smith anser att regeringarna ska agera och komma till ett beslut om att godkänna samekonventionen som ett mellanstatligt avtal. Det är ett viktigt steg för att uppfylla FN:s urfolksdeklaration, anser han.

 – Det är ett långt och mycket viktigt steg.

Samekonventionen innehåller regler för samernas rättigheter i Finland, Norge och Sverige. Tanken är samerna ska ha liknande rättigheter, oavsett vilket land dom bor i.

Det är regler ska täcka alla områden - som att samiskan ska kunna leva vidare, och att renskötseln skyddas.

En av stötestenarna är vilken rätt samerna har till land och vatten. Samekonventionen slår bland annat fast att samer bör få inflytande över naturresurser.

En annan fråga som gör samekonventionen till ett problem är sametingets makt. Samekonventionen stärker sametingets roll ordentligt. Sametinget ska höras, finnas med i samråd och också kunna ha sista ordet i viktiga beslut.

Något som Sverige inte går med på. Det går inte att ge sametinget sån vetorätt anser man.

Carsten Smith säger att samekonventionen innebär rättigheter för samerna som folk, inte bara för grupper av samer som renskötande samer, kustsamer, skogssamer eller andra grupper.

 – Då kommer den enskilde samen, oavsett var man bor eller vilken medborgare man är, att få rättigheter i alla tre länderna.

Carsten Smith menar att Norge har ett särskilt ansvar att gå i spetsen vad gäller utveckling av samernas rättigheter eftersom de flesta samer bor i Norge. Men han anser också att Sverige och Finland borde kunna agera snabbare eftersom det är färre samer där, och som inte har en lika mångfaldig näringsstruktur.

Vid seminariet i Uppsala framkom det också att fem enskilda samebymedlemmar i Norrbotten har vänt sig till regeringsrätten för att ogiltigförklara den föreslagna svensk-norska renbeteskonventionen. Mer om det i sameradions kommande nyhetssändningar och här på webben.

Jörgen Heikki
jorgen.heikki@sr.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet: