GRUVBRYTNING

Gråbergstipp oroar sameby

Muonio sameby har tidigare varit positiv till gruvbolaget Northland Resources planer på att bygga en gruva i Sahavaara. Men nu oras samebyn över den stora gråbergstippen som ska placeras på myrområdet Ahvenvuoma, ett viktigt betesområde för samebyns renar.

 – Den kommer att förstöra hela Ahvenvuoma som är vår uppsamlingsplats för renhjorden på sommaren, det är ett av de viktigaste myrområderna vi har, säger Muonio samebys ordförande Tomas Sevä.

För tre år sedan fick samebyn höra om gruvan för första gången och sedan dess har förhandlingarna pågått i positiv anda mellan samebyn och gruvbolaget. Men nu har det alltså uppstått problem och det är storleken samt placeringen av gråbergstippen, där rester från gruvbrytningen ska förvaras.

 – Vi har väl förstått att det är svårt att säga nej till ett så här stort projekt eftersom vi lever i en glesbyggd, men vi måste hitta lösningar där också rennäringen får vara kvar, säger Sevä.

Gruvbolagets informationschef Jonas Lundström kan inte säga hur bolaget kommer att agera.

 – Det klart att vi tar det här på yttersta allvar och vi ska göra allt vi kan för att alla ska bli så nöjda som möjligt.

Thomas Sevä tror att det kan bli svårt att ersätta Ahvenvuoma med ett annat område.

 – Ja, men det blir nog svårt att hitta ett annat område där också renarna trivs.

Samebyn ska nu utarbeta ett alternativt förslag där gråbergstippen kan placeras. Man kommer även att kontakta Sametinget.

 – Vi kommer att tillskriva den här miljöansökan före den 18 december där vi kommer föreslå ett nytt område till gråbergstippen.

Ersättning för förlorad betesmark skulle kunna vara ett alternativ men enligt Sevä är det viktigaste ändå renhjorden.

 – Ersättning är en del, men jag är ute efter att hitta ett område till renhjorden så att den klarar sig på traditionellt bruk av mark.

Frida Fernqvist
frida.fernqvist@sr.se

Bertil Isaksson, SR Meän Raatio
bertil.isaksson@sr.se